اروپل : استخدام در اروپل

استخدام در اروپل

کسب و کار الکترونیک:

بــا ورود جهــان به عصر اطلاعـات و ارتباطات عـده ای معتقدند که از این پس همه چیز در گـروِ IT و ICT خـواهد بـود.

از طرفی جامعه سنتی کماکـــان معتــقد است که ورود بـه این حیطه دردســرساز،غیر موثر و بــعضاً غیــرکاربردی در کشور ایران می باشد اما قطعاً نگاه سومی هم وجود دارد! در کسب و کـــار، بازاریابی و تجارت الکترونیک همه چیز برپایه قوانین اصلی کسب و کار، تجارت و بازاریابی اتفاق می افتد .

این در حالـی است که eBusiness, eMarketing, eCommerce تنها به عنوان یک ابزار استفاده می گردد .

حال در ایــن بین Oropol تنها شرکت ایرانــی است که جدا از دارا بودن کادر تخصصیِ فنون ICT و فنی از حضور متخصصان کارآزموده و بعضاً شنــاخته شده عــرصه بازار و بازاریابی بهره جسته است .

از همیـــن رو مشتریـــان کنونـــی ما به درستی دریافته اند که خدمات Oropol بسیار فراتر از یک وب سایت زیبا و با پرستیژ بالا مــی باشد .

آنچه ایشان از خدمات ما بهره جسته اند جدا از وب سایت زیبا و کاربردی، برنامه های کاربـــردی و اجرایی، مشاوره های بازاریابی و تجارت الکترونیک برایافزایش درآمد کسب و کار اصلی و افزایش سود دهی می باشد .

 

فرم استخدام در اروپل
پسوند های مجاز : pdf,docx

دسترسی سريع

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل